Limity plnění

Pojistitel uhradí za pojištěného škodu z jedné pojistné události maximálně do výše limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.

Za škodu způsobenou na cennostech, jakož i na věcech umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty (např. obrazy, sochy, sbírky známek) je pojistitel povinen poskytnout plnění nejvýše do částky (např. 50 000 Kč) za jednu takovou věc (sbírku) a za škodu na penězích, směnkách, cenných papírech a ceninách nejvýše do celkové částky (např. 50 000 Kč.).

Na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě.
To znamená, že v případě kdy zaplatí pojistitel plnění v celém limitu za jednu škodní událost a má ještě jednu škodní událost též s vyčerpáním celého limitu podruhé, pojištěný v tomtéž pojistném roce již není pojištěn, respektive již nebude hradit škodu z pojistky. Tento stav lze odstranit dohodou s pojišťovnou a opětným zaplacením pojistného.

 

 

      Naše kalkulačka.eu vám pomůže rozhodnout se v různých finančních záležitostech.    

Nabízíme vám možnost uzavřít si další druhy pojištění online a se slevou: pokud chcete pojistit celou rodinu na úraz, případně hlavně vaše děti pak zde: Úrazové pojištění, pokud přemýšlíte o tom jak se zabezpečit na penzi, pak informace o soukromém pojištění: Penzijní připojištění se státním příspěvkem, na vaše vozidlo si můžete levně sjednat online Havarijní pojištění, které je nepovinné, ale hradí škody, které si způsobíte na vašem vozidle sami nebo přírodní živly. Životní pojištění vám pomůže při smrti živitele rodiny. Pojištění nemovitosti  chrání váš nemovitý majetek a Pojištění domácnosti je zde např. proti zlodějům nebo zapomnětlivým sousedům, Pojištění odpovědnosti za škodu (pojistka na blbost) pokud někomu způsobíte nedbalostní škodu, Cestovní pojištění na cestování po světě, Pojištění vozidel zde se dozvíte komplexní informace, další informační zdroj k tématu Pojištění odpovědnosti