Pojištění odpovědnosti Allianz

Pojištění odpovědnosti Allianz představuje pro vypořádání se se škodami, které způsobíte někomu jinému ideální řešení. Převezme náhradu způsobených škod na území ČR i celé Evropy za Vás i osoby žijící s Vámi ve společné domácnosti.

 

 

Co vše je možno pojistit?

- Škody usmrcením a na zdraví

- Škody na majetku

- Jiné majetkové škody vyplývající z výše uvedených škod

- Povinnost zaplatit regresní náhradu zdravotní pojišťovně

 

 

Varianty a rozsah pojištění odpovědnosti

U Allianz máte možnost tří variant odpovědnosti za škodu:

NORMAL – limit pojistného krytí 500.000 Kč

OPTIMAL – limit pojistného krytí 1.000 000 Kč

EXKLUSIV – volitelný limit pojistného krytí mezi 2 – 20 mil. Kč

 

Rozsah pojištění odpovědnosti:

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou při:

 

 

1. NORMAL + OPTIMAL + EXKLUSIV

- činnosti běžné v občanském životě

- vedení domácnosti pojištěného a provozu jejího zařízení

- rekreačním sportu

- rekreační cyklistice

 

2. OPTIMAL + EXKLUSIV

- rekreační jízdě na koni

- chovu jednoho psa a jiných domácích zvířat, drobných živočichů a včel

- výkonu vlastnictví k rodinnému domu nebo bytu v os. vlastnictví, pokud jej pojištěný užívá k trvalému bydlení

- svépomocném provádění drobných stavebních prací

- používání malých plavidel k rekreačnímu sportu

a rekreaci

 

3. EXKLUSIV

- výkonu vlastnictví k rodinnému domu nebo bytu v os. vlastnictví, pokud je využíván k trvalému bydlení

- legální držbě a používání zbraní k soukromým účelům

- chovu více psů

- chovu hospodářských zvířat, která jsou ve vlastnictví pojištěného

- užívání pronajaté nemovitosti (do 5 000 000 Kč)

- přechodném pobytu pojištěného na ostatním území Evropy

- povinnost uhradit náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou (do 1 000 000 Kč)

 

 

Speciální varianty:

Varianta Bytové domy

(Limit volitelně od 1 mil. Kč do 20 mil. Kč)

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z:

 

- Výkonu vlastnictví k bytovému domu

- Provozu zařízení bytového domu

- Svépomocného provádění drobných stavebních prací (vztahuje se i na osoby, které pojištěný těmito pracemi pověřil)

- Povinnost uhradit náklady léčení vynaložené zdravotní pojišťovnou (do 1 000 000 Kč)

 

 

Varianta Rekreační objekty

(Limit volitelně 500 tis. Kč nebo 1 mil. Kč)

 

 Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škody vyplývající z:

 

- Výkonu vlastnictví rekreačně obývané nemovitosti

- Svépomocného provádění drobných stavebních prací (vztahuje se i na osoby, které pojištěný těmito pracemi pověřil)

 

NORMAL – limit pojistného krytí 500.000 Kč

OPTIMAL – limit pojistného krytí 1.000 000 Kč

EXKLUSIV – volitelný limit pojistného krytí mezi 2 – 20 mil. Kč

      Naše kalkulačka.eu vám pomůže rozhodnout se v různých finančních záležitostech.    

Nabízíme vám možnost uzavřít si další druhy pojištění online a se slevou: pokud chcete pojistit celou rodinu na úraz, případně hlavně vaše děti pak zde: Úrazové pojištění, pokud přemýšlíte o tom jak se zabezpečit na penzi, pak informace o soukromém pojištění: Penzijní připojištění se státním příspěvkem, na vaše vozidlo si můžete levně sjednat online Havarijní pojištění, které je nepovinné, ale hradí škody, které si způsobíte na vašem vozidle sami nebo přírodní živly. Životní pojištění vám pomůže při smrti živitele rodiny. Pojištění nemovitosti  chrání váš nemovitý majetek a Pojištění domácnosti je zde např. proti zlodějům nebo zapomnětlivým sousedům, Pojištění odpovědnosti za škodu (pojistka na blbost) pokud někomu způsobíte nedbalostní škodu, Cestovní pojištění na cestování po světě, Pojištění vozidel zde se dozvíte komplexní informace, další informační zdroj k tématu Pojištění odpovědnosti